• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W związku z pojawiającymi się pytaniami, Dyrekcja Zespołu Szpitali Miejskich informuje, że w najbliższym czasie Oddział Chorób Wewnętrzny B zostanie przeniesiony do pawilonu nr 2, gdzie znajduje się już Oddział Chorób  Wewnętrzny A. Jest to związane z decyzją o przeniesieniu oddziałów internistycznych w jeden pion w związku z wypowiedzeniem umów o świadczenie dyżurów grupy lekarzy z Oddziału Wewnętrznego B. Takie przeniesienie pozwoli utrzymać pełną opiekę pacjentów i zapewnić kontynuację leczenia. Jednocześnie Dyrekcja informuje, że działalność Oddziału Wewnętrznego B nie jest zagrożona, a żaden z Lekarzy oraz Panie pielegniarki nie tracą pracy. Neurologia z pawilonu 2 - którą zastąpi Oddział Wewnętrzny B  - zostanie przeniesiona do pawilonu nr 10. Przenosiny zostaną przeprowadzone bez szkody dla procesu leczenia pacjentów, a cała procedura jest dokładnie przygotowana i zabezpieczona. szczegóły

Pilnie poszukujemy pracowników!

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie zatrudni na podstawie umowy o pracę: diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, ratowników medycznych, asystentów do pracy na oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia w nowoczesnej, dobrze wyposażonej i dynamicznie rozwijającej się placówce leczniczej. Możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej. Warunki finansowe do omówienia. szczegóły

Czasowe zawieszenie działalności oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Szanowni Państwo!
Z wielką przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni czasowo zawiesić działalności oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej ze względu na braki kadrowe lekarzy specjalistów. Oddział będzie nieczynny w okresie od 01.08.2019 do 31.10.2019 roku. Jednocześnie zapewniamy, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie oddziału
szczegóły

Dokumentacja medyczna

Ze względu na to, że dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe pacjentów, dostęp do nich mają tylko ściśle określone osoby. Przede wszystkim prawo dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom w wypadku osoby niepełnoletniej), a także osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie. Osoby te mogą pozyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta, a także udzielonych świadczeń medycznych szczegóły

Telefoniczna Informacja Pacjenta - 800 190 590

13 listopada 2018 r. w całym kraju, we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ, ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta szczegóły

Pakiet onkologiczny w ZSM

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie realizuje pakiet onkologiczny. Najważniejszym elementem pakietu onkologicznego jest zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, pełniąca rolę skierowania i wskazówek postępowania dla danego pacjenta. Gwarantuje ona, że wizyta lub badanie musi się odbyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni szczegóły

Nasze lądowisko

SOR Zespołu Szptali Miejskich w Chorzowie jest przygotowany do przyjmowania pacjentów transportowanych helikopterem. Lądowisko powstało w ramach generalnego remontu szpitalnego oddziału ratunkowego w ZSM szczegóły

Komora hiperbaryczna

Zespół Szpitali Miejskich dysponuje w pełni funkcjonalną i ultranowoczesną komorą hiperbaryczną! Mamy wszystkie zgody i kontrakt z NFZ. Terapia hiperbaryczna to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100% tlen pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym. Ideą terapii hiperbarycznej jest poprawienie naturalnych mechanizmów gojenia i procesów naprawczych. Nasza komora pomoże pacjentom w leczeniu wielu chorób i dolegliwości - m.in. choroby dekompresyjnej, zatorów gazowych, zatruć tlenkiem węgla i oparzeń, ale także trudno gojących się ran, zakażeń, owrzodzeń i stopy cukrzycowej szczegóły

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w ZSM

Od 1 października 2017 SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie świadczy usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Świadczenia udzielane są w PawilonieV (Poradnie Przyszpitalne). Tam w sytuacji nagłego zachorowania, gdy nie ma objawów zagrożenia życia, należy się udać. Dotyczy to zarówno dorosłych jak i dzieci. Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie i bez skierowania
szczegóły

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie w sytuacjach nagłych zapewnia pomoc w gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (ul. Strzelców Bytomskich 11).

szczegóły

Nagłe przypadki u dzieci

Jeśli zaistnieje konieczność natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/ lub bezpośredniego zagrożenia życia, SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie zapewnia pomoc na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).

szczegóły

Nagłe przypadki u dorosłych

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie udziela również natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia lub bezpośredniego zagrożenia życia w szpitalnej Izbie Przyjęć

szczegóły

Rejestracja internetowa

Skorzystaj z naszego systemu, aby zarezerwować termin wizyty w poradniach specjalistycznych.

E-rejestracja

Sprawdź, co u nas słychać

zobacz wszystkie aktulaności

Walczymy o Twoje zdrowie!

Głównym celem Zespołu Szpitali Miejskich jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w zakresie kompleksowego leczenia i diagnostyki, przestrzegania praw pacjenta, zapewnienie bezpieczeństwa i wszelkiego wsparcia w działaniach na rzecz umacniania zdrowia podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Po pierwsze kadra

Nasi specjaliści mają udokumentowane wieloletnie doświadczenie w swoich specjalizacjach. Stale podnoszą swoje kwalifikacje współpracując z czołowymi ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi.

Po drugie innowacja

Innowacje w zakresie najlepszych standardów medycznych, a także stały rozwój i unowocześnianie infrastruktury szpitala, pozwalają nam lepiej dbać o naszych pacjentów.

Po trzecie opieka

Wieloletnie doświadczenie w hospitalizacji pacjentów pozwoliło nam  na wypracowanie najlepszych potwierdzonych standardów opieki.

Ośrodek terapii hiperbarycznej

Terapia hiperbaryczna to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100% tlen pod zwiększonym ciśnieniem, znajdujący się w specjalnym pomieszczeniu, tzw. komorze hiperbarycznej. Ideą terapii hiperbarycznej jako metody leczenia jest poprawienie naturalnych mechanizmów gojenia i procesów naprawczych w przypadku ran oraz innych schorzeń.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej

Pracownia jest akredytowanym, posiadającym certyfikat ISO, jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w regionie ośrodków diagnostyki obrazowej i izotopowej, co pozwala na wykonywanie najwyższej jakości badań diagnostycznych – obrazowych i izotopowych oraz prowadzenie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.

Laboratoria przyszpitalne

Właściwa diagnoza to właściwa decyzja terapeutyczna – nasze przyszpitalne laboratoria oferują pełny zakres badań o uznanej jakości i wiarygodności. Badania wykonywane są na miejscu, co gwarantuje szybkość i pewność poprawnego wykonania badań.

Centralna sterylizatornia

Specjalizujemy się w kompleksowej dekontaminacji narzędzi używanych w szpitalach, przychodniach, gabinetach stomatologicznych oraz gabinetach kosmetycznych. Zapewniamy mycie, dezynfekcję i sterylizację narzędzi wielokrotnego użytku zgodną z wymogami sanitarnymi. Zapraszamy do korzystania z Centralnej Sterylizatorni z certyfikatami ISO.

Nowoczesne centrum medyczne

Zespół Szpitali Miejskich to nowocześnie wyposażony ośrodek, posiadający rozbudowaną bazę diagnostyczną oraz zatrudniający znakomity zespół lekarzy specjalistów

Jak pomagamy dzieciom

Nowoczesne centrum medyczne

Zespół Szpitali Miejskich to nowocześnie wyposażony ośrodek posiadający rozbudowaną bazę diagnostyczną oraz zatrudniający znakomity zespół lekarzy specjalistów


Jak pomagamy dorosłym

  • Państwa zdrowie jest pod opieką najlepszych specjalistów

  • dysponujemy najnowocześniejszą bazą diagnostyczną

Stale podnosząc jakość usług i wiedzę naszej kadry medycznej