Dla pacjenta >> Pracownie >> Pracownia Tomografi Komputerowej

Kierownik Pracowni:

lek. med. Ilona Warkocz - Kierownik Pracowni ,Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Zespół Lekarzy Radiologów:
 • Małgorzata Ficek Specjalista radiodiagnostyki
 • Maciej Gawlikowicz Specjalista radiodiagnostyki
 • Sylwia Georgiew-Nadziakiewicz Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Marcin Trzepaczyński Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Maja Jędrzejewska Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Jarosław Rybak Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Małgorzata Kaszuba Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Anna Kozicz Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Joanna Michel-Pastuszczyn Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Tomasz Miśta Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Telefony:
 • 32 349 91 85
 • 32 349 92 41

Lokalizacja pracowni:

ul. Strzelców Bytomskich 11, Pawilon II (dojazd do szpitala | plan szpitala)


Realizowane badania:

Pracownia j wyposażona jest w tomograf komputerowy Bright Speed 16 firmy General Electric, nowoczesny, 16-rzędowy aparat przeznaczony do wykonywania szerokiego zakresu badań obrazowych . Zastosowane w tym urządzeniu rozwiązania pozwoliły na zmniejszenie dawki promieniowania jonizującego otrzymywanej przez pacjentów z poprawą jakości obrazów służących do postawienia rozpoznania przez lekarza radiologa.

W skład systemu tomografu wchodzi m.in.:
 • dwumonitorowa ,lekarska stacja diagnostyczna posiadająca najnowocześniejsze ,specjalistyczne oprogramowanie do zaawansowanej oceny różnych badań.
 • automatyczna, dwutłokowa strzykawka automatyczna umożliwiająca bezpieczne i dokładne podawanie środka kontrastującego podczas wykonywanego badania
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i odpowiedniego oprogramowania klinicznego w tomografie Bright Speed 16 umożliwia właściwą diagnostykę w różnorodnych schorzeniach, m.in:
 • badania w neurologii ,m.in. perfuzja mózgu
 • badania płuc w technice wysokiej rozdzielczości-HRCT
 • badania wielofazowe narządów miąższowych jamy brzusznej
 • badania pourazowe dużych obszarów anatomicznych 
 • badania ortopedyczne z rekonstrukcją trójwymiarową i objętościową struktur kostnych
 • badania angiograficzne naczyń krwionośnych ( z wyjątkiem serca)

Zastosowanie badań TK w diagnostyce obrazowej:
 • badanie głowy - w ocenie struktur mózgowia jak i kości . Istnieje również możliwość oceny zatok przynosowych, struktur ucha wewnętrznego i środkowego, kości skroniowych, kości twarzoczaszki. W niektórych schorzeniach neurologicznych wykorzystuje się również badanie perfuzji mózgu

   
 • TK Główy Perfuzja mózgu
 • jamy brzusznej i miednicy małej , z podaniem doustnego środka kontrastowego, najczęściej badania wielofazowe do oceny narządów miąższowych lub w niektórych schorzeniach do oceny jelit


  Badanie wielofazowe jamy brzusznej i miednicy małej

   
 • klatki piersiowej, w chorobach płuc i śródpiersia, w tym ocena chorób śródmiąższowych, wczesna diagnostyka nowotworów oraz diagnostyka zatorowości płucnej

  Tomografia klatki piersiowej
   
 • kości, stawów szczególnie dla oceny zmian zwyrodnieniowych, zapalnych i pourazowych


  Tomografia komputerowa kości i stawów

   
 • angiografia TK , umożliwiająca zaawansowaną diagnostykę naczyń mózgowych, , szyjnych ,klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz naczyń obwodowych (kończyn)


  Badania Angio - TK

Informacje dla pacjentów:


W Pracowni wykonywane są badania w ramach podpisanego kontraktu z NFZ oraz badania prywatne.

Rejestracja Pracowni Tomografii Komputerowej czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 14:30.

W badaniu tomografii komputerowej wykorzystuje się nie obojętne dla organizmu promieniowanie jonizujące (X) .Do badania TK jest kierowany pacjent ,u którego inne, mniej narażające wykonane badania diagnostyczne nie pozwoliły na postawienie właściwego rozpoznania.

Warunkiem wykonania badania TK jest posiadanie skierowania lekarskiego.

Do badania z użyciem środka kontrastowego wymagane jest każdorazowo dostarczenie aktualnego wyniku poziomu kreatyniny

Pacjent powinien (dla właściwej oceny obrazów) przynieść wszystkie ,istotne dla badania zdjęcia oraz opisy z poprzednich badań obrazowych - RTG, TK, MR i USG .Należy również dostarczyć karty informacyjne z przebytego leczenia.

Pacjent zgłasza się na badanie na czczo ,nie przyjmując co najmniej 6 godzin przed badaniem żadnych pokarmów.
Należy zażyć zgodnie z zaleceniami przepisane leki.

Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić przez następne 24 godziny po badaniu.

Przed badaniem pacjent otrzymuje do wypełnienia ankietę istotną do bezpiecznego wykonania badania.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania tomografii komputerowej jest ciąża.

Badania tomografii komputerowej wykonywane są pod nadzorem i opisywane przez lekarzy specjalistów II stopnia w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej , z wieloletnim stażem i doświadczeniem.

Przebieg badania:

W przypadku konieczności podania podczas badania środka kontrastującego pielęgniarka w pracowni zakłada pacjentowi w gabinecie zabiegowym wenflon dożylny, do którego podłącza się automatyczną strzykawkę. Technik wykonujący bezpośrednio badanie układa pacjenta na stole tomografu odpowiednio do rodzaju wykonywania badania.
Badanie trwa maksymalnie do 20 minut. Podczas badania pacjent leży nieruchomo, wykonując ewentualne polecenia przekazywane przez technika za pomocą systemu łączności intercom.

Po badaniu:

Po zakończonym badaniu pacjent przebywa jeszcze w pracowni około 20 min, po tym czasie usunięty u niego zostaje wenflon. W niektórych przypadkach po podaniu środka kontrastowego mogą u pacjenta wystąpić różnorodne reakcje alergiczne lub inne działania niepożądane jak: uczucie gorąca, nudności, wymioty, świąd lub zaczerwienienie skóry , pokrzywka, chrypka, kaszel, niepokój, bóle brzucha lub klatki piersiowej, kołatanie serca, obrzęk twarzy lub potliwość. Wystąpienie takich objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce ,która w porozumieniu z lekarzem podejmie właściwe działania.

Do kilku dni po badaniu z zastosowaniem środka kontrastowego należy spożywać większą ilość płynów.

Wynik badania ,który składa się z opisu lekarskiego i obrazów zapisanych na płycie CD lub na kliszy pacjent odbiera w terminie podanym przez rejestrację. Odbiór badania odbywa się osobiście przez pacjenta lub inną osobę pisemnie przez niego upoważnioną w dniu badania.

Na wydanej pacjentowi płycie CD znajduje się również informacja o wielkości zastosowanej dawki promieniowania jonizującego.


Cennik:

Nazwa badania Cena
Badanie głowy bez kontrastu 250,00
Badanie głowy z kontrastem 240,00
Badanie innej okolicy bez kontrastu 240,00
Badanie innej okolicy z kontrastem 350,00
Badanie wielofazowe innej okolicy 390,00
Badanie 2 innych okolic z kontrastem 430,00
Angiografia TK 600,00
Perfuzja TK 600,00

Wyniki TK wydawane są na płycie CD

Wydanie dodatkowej płyty CD 6,15

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)

Nocną i świąteczną opiekę lekarską świadczy

ADO – MED 2
Ul. Stefana Batorego 19
Tel. 32 784 35 20

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: