• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich otrzymał dofinasowanie do zakupu urządzenia rehabilitacyjno-diagnostyczne go do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Całkowita wartość projektu :  140 100,00 zł

Uzyskane dofinansowanie w ramach projektu:   137 270,00 zł

 

Nasi pacjenci uzyskali  dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu zyskując tym sposobem możliwe szybkie uruchamianie, a co za tym idzie szybszy powrót do zdrowia

 

Urządzenie posiada fotel rehabilitacyjny umożliwiając dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej, wraz z możliwością pionizacji pacjenta dzięki czemu pozwala na wykonywanie zrobotyzowanych ćwiczeń biernych i siłowych.

Pozwala także na trening za pomocą motywującego z użyciem EMG biofeedbacku w formie gier rehabilitacyjnych, które pozwalają prowadzić trening relaksacyjny, koordynacyjny oraz wzmacniający kończyn górnych i dolnych.