• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 10.09.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 10.09.2018 r. godz. 10:30


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa leków do apteki szpitalnej


Pakiet 1 - Leki (1) 
Pakiet 2 - Leki (2) 
Pakiet 3 - Leki (3) 
Pakiet 4 - Leki (4) 
Pakiet 5 - Leki (5) 
Pakiet 6 - Leki (6) 
Pakiet 7 - Leki (7) 
Pakiet 8 - Leki (8) 
Pakiet 9 - Leki (9) 
Pakiet 10 - Leki (10) 
Pakiet 11 - Leki (11) 
Pakiet 12 - Leki (12)
Pakiet 13 - Leki (13) 
Pakiet 14 - Leki i substancje recepturowe 
Pakiet 15 - Narkotyki i psychotropy 
Pakiet 16 - Leki (14) 
Pakiet 17 - Leki (15) 
Pakiet 18 - Leki (16) 
Pakiet 19 - Leki (17) 
Pakiet 20 - Leki (18) 
Pakiet 21 - Leki (19) 
Pakiet 22 - Leki (20) 
Pakiet 23 - Leki (21) 
Pakiet 24 - Leki (22) 
Pakiet 25 - Leki (23) 
Pakiet 26 - Leki (24) 
Pakiet 27 - Leki (25) 
Pakiet 28 - Leki (26) 
Pakiet 29 - Leki (27) 
Pakiet 30 - Leki (28) 
Pakiet 31 - Leki (29) 
Pakiet 32 - Cytostatyki (1) 
Pakiet 33 - Cytostatyki (2) 
Pakiet 34 - Cytostatyki (3) 
Pakiet 35 - Cytostatyki (4) 
Pakiet 36 - Cytostatyki (5) 
Pakiet 37 - Cytostatyki (6) 
Pakiet 38 - Interferon 
Pakiet 39 - Immunoglobuliny (1) 
Pakiet 40 - Immunoglobuliny (2) 
Pakiet 41 - Albuminy 
Pakiet 42 - Szczepionki 
Pakiet 43 - Płyny infuzyjne
Pakiet 44 - Preparaty do leczenia żywieniowego droga przewodu pokarmowego
Pakiet 45 - Płyny infuzyjne, płyny do injekcji w ampułkach, żywienie do i pozajelitowe
Pakiet 46 - Płyny infuzyjne i żywienie pozajelitowe
Pakiet 47 - Leki na import docelowy
Pakiet 48 - Leki (30)
Pakiet 49 - Interferon (2)
Pakiet 50 - Leki (31)
Pakiet 51 - Leki (31)
Pakiet 52 - Leki (32)
Pakiet 53 - Leki (34)
Pakiet 54 - Leki (35)
Pakiet 55 - Leki (36)
Pakiet 56 - Leki (37)
Pakiet 57 - Leki (38)
Pakiet 58 - Interferon (3)
Pakiet 59 - Leki (39)
Pakiet 60 - Leki (40)
Pakiet 61 - Leki (41)
Pakiet 62 - Wyrób med.
Pakiet 63 - Leki (42)
Pakiet 64 - Preparaty krwiopochodne -wysoce specyficzne
Pakiet 65 - Antybiotyki
Pakiet 66 - Leki (43)
Pakiet 67 - Immunoglobuliny (3)


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
13-12-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2)
23-11-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1).pdf
06-11-2018 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)
31-10-2018 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)
24-08-2018 Odpowiedzi na pytania z dn. 24.08.2018 + zmiana terminu składania i otwarcia ofert
10-09-2018 Informacja z otwarcia ofert
26-07-2018 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 3 do SIWZ
26-07-2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 26.07.2018r. w Suplemencie do DZUUE pod nr 2018/S 142-324269
28-08-2018 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
19-10-2018 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)
24-08-2018 Załącznik do pytań 6 i 7
24-08-2018 Załącznik do pytania 8
24-08-2018 Załącznik do pytania 12
24-08-2018 Załącznik do pytania 13
26-07-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07-09-2018 Informacja Zamawiającego
24-08-2018 Zmodyfikowany załacznik nr 2 do SIWZ
26-07-2018 Specyfikacja asortymentowo-cenowa - Załącznik nr 2 do SIWZ
24-08-2018 Załącznik do pytania 38
24-08-2018 Załącznik do pytania 14
24-08-2018 Załącznik do pytania 15
15-10-2018 Sprostowanie informacji z otwarcia z dnia 15.10.2018 r.