• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 05.10.2018 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 05.10.2018 godz.10:30
Termin do zadawania pytań: 01.10.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawę mebli do poradni przyszpitalnych.

Pakiet 1 - Meble
Pakiet 2 - Krzesła

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
26-09-2018 Załacznik nr 3 do SIWZ - OT
26-09-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
05-10-2018 Informacja z otwarcia ofert
26-09-2018 Ogłoszenie o zamówieniu
17-10-2018 Sprostowanie wyboru oferty najkorzystniejszej - pakiet 2
26-09-2018 Załacznik nr 3 do SIWZ - OT - Rysunki 1 - 10
16-10-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej
26-09-2018 Załacznik nr 2 do SIWZ - SAC
20-11-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf