• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 31.08.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 31.08.2018 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 10.08.2018 r.

UWAGA
Zamawiający przesuwa termin składania ofert i wadium:
z 31.08.2018 r. godz. 1000 na 12.09.2018 r. godz. 1000

oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z 31.08.2018 r. godz. 1030 na 12.09.2018 r. godz. 1030

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7”

Pakiet 1 - Odczynniki latexowe oraz do analizy płynów ustrojowych
Pakiet 2 - Hematologia - odczynniki do aparatu Medonic M 20S
Pakiet 3 - Badania immunoenzymatyczne

Pakiet 4 - Zestawy do badań cytochemicznych
Pakiet 5 - Odczynniki w substancjach i roztworach.
Pakiet 6 - Serologia grup krwi czynnika Rh i prób zgodności
Pakiet 7 - Zestawy do kontroli parametrów i aparatów (1)
Pakiet 8 - Odczynniki alergologiczne (1)

Pakiet 9 - Odczynniki alergologiczne (2)
Pakiet 10 - Nożyki do testów punktowych

Pakiet 11 - Zestawy do testów naskórkowych
Pakiet 12 - Testy lateksowe do szybkiej identyfikacji
Pakiet 13 - Generatory
Pakiet 14 - Zestaw do barwienia metodą Grama

Pakiet 15 - Odczynniki i akcesoria do analizatora ATB
Pakiet 16 - Szczepy wzorcowe
Pakiet 17 - Krążki diagnostyczne
Pakiet 18 - Testy w ampułkach
Pakiet 19 - Testy paskowe do badania lekowrażliwości bakterii
Pakiet 20 - Zestaw lateksowy dla E. coli
Pakiet 21 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej
Pakiet 22 - Osocze królicze
Pakiet 23 - Krew zwierzęca
Pakiet 24 - Odczynniki i akcesoria do analizatora ARCHITECT Ci 4100
Pakiet 25 - Odczynniki do metody automatycznej HYDRASYS
Pakiet 26 - Odczynniki i akcesoria do aparatu Rapidlab 1265
Pakiet 27 - Odczynniki i akcesoria do aparatu BN ProSpec
Pakiet 28 - Odczynniki do mikrometody kolumnowej żelowej ID-System firmy DiaMed

Pakiet 29 - Zestaw do oznaczania chlorków w pocie na aparat Nanoduct firmy Vescor
Pakiet 30 - Komory do testów płatkowych

Pakiet 31 - Program zewnętrznej kontroli jakości parametrów i aparatów
Pakiet 32 - Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylorii
Pakiet 33 - Odczynniki do cytometru przepływowego firmy Becton Dickinson
Pakiet 34 - Podłoża do badań mikrobiologicznych
Pakiet 35 - Produkty do wykonywania antybiogramów
Pakiet 36 - Podłoża do analizatora BACT ALERT 3D60
Pakiet 37 - Szybkie testy płytkowe
Pakiet 38 - Odczynniki do aparatu do diagnostyki alergologicznej UNICAP 100

Pakiet 39 - Testy do manualnej, biochemicznej identyfikacji bakterii i grzybów z mykogramem
Pakiet 40 - Testy do diagnostyki na systemie EUROLINEscan metoda immunoblot
Pakiet 41 - Test kasetkowy do wykrywania narkotyków w ludzkim moczu
Pakiet 42 - Odczynniki i akcesoria do analizatora ARCHITECT Ci 4100 (2)


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
20-12-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
18-10-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej (1)
23-10-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej (2)
31-10-2018 Wybor oferty najkorzystniejszej (4)
25-10-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej (3)
16-08-2018 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 16.08.2018 r.
29-08-2018 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2018/S 165-376852
24-07-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo - cenowa
14-09-2018 Unieważnienie poszczególnych pakietów
16-08-2018 Zmodyfikowany SAC - pakiet 24, 38
27-08-2018 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
05-09-2018 Zmodyfikowany SAC - pakiet 33
16-08-2018 Informacja Zamawiającego
24-07-2018 JEDZ
12-09-2018 Informacja z otwarcia ofert
27-08-2018 Odpowiedzi na pytania z dn. 27.08.2018 + zmiana terminu składania i otwarcia ofert
24-07-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
24-07-2018 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 140-319781
05-09-2018 Sprostowanie odpowiedzi z dnia 27.08.2018 r.