• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 14.11.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.11.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 12.11.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7 (3)”

Pakiet  1 - Badania immunoenzymatyczne
Pakiet  2 - Odczynniki alergologiczne (1)
Pakiet  3 - Odczynniki alergologiczne (2)
Pakiet  4 - Nożyki  do testów punktowych
Pakiet  5 - Zestaw do oznaczania chlorków w pocie na aparat Nanoduct firmy Vescor
Pakiet  6 - Komory do testów płatkowych
Pakiet  7 - Program zewnętrznej kontroli jakości parametrów i aparatów
Pakiet  8 - Produkty do wykonywania antybiogramówZałączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
16-01-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 16.01.2019r.
12-12-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej - pakiet 8 oraz unieważnienie pozostałych pakietów
15-11-2018 Informacja z otwarcia z dnia 15.11.2018r.
06-11-2018 Ogłoszenie o zamówieniu nr 643916-N-2018
06-11-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
06-11-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ
09-11-2018 Odpowiedzi na pytania z dn. 09.11.2018 r.
09-11-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
09-11-2018 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
09-11-2018 Załącznik do pytania nr 1
13-11-2018 Odpowiedzi na pytania z dn. 13.11.2018 r.