• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 15.10.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 15.10.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 10.10.2018 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus”

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
05-10-2018 Ogłoszenie o zamówieniu
05-10-2018 Załącznik Nr 2 do SIWZ (SAC)
05-10-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
15-10-2018 Informacja z otwarcia ofert
17-10-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej
28-11-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia