• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań:  22.10.2019r. 
Termin składania ofert: 24.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:
   24.10.2019 r. godz. 10:30

UWAGA, ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 28.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   28.10.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków kontrastowych dla Aptek Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Środki kontrastowe (1)
Pakiet 2 - Środki kontrastowe (2)
Pakiet 3 - Środki kontrastowe (3)
Pakiet 4 - Środki kontrastowe (4)

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
16-10-2019 Ogłoszenie o zamówieniu nr 608051-N-2019
16-10-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
16-10-2019 SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ
21-10-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21-10-2019 Informacja dotycząca zmiany terminów
23-10-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
23-10-2019 Zmodyfikowany SAC - Zał. 2 do SIWZ
28-10-2019 Informacja z otwarcia ofert przetargowych
07-11-2019 Wybór ofert najkorzystniejszych
10-12-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia