• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 24.01.2019 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  24.01.2019 r., godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 07.01.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie ?przetargu nieograniczonego? na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej (2) - Substancje czynne stosowane w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci szpiczaka mnogiego


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
21-12-2018 Ogłoszenie o zamówieniu
21-12-2018 SIWZ
21-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC
21-12-2018 Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
21-12-2018 Załącznik nr 9 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny
24-01-2019 Informacja z otwarcia ofert
05-02-2019 Wybór oferty najkorzystniejszej
01-03-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia