• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 11.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.01.2019r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 07.01.2019r.

Termin składania ofert: 14.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.01.2019r. godzina 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa szaf do pomieszczeń szpitalnych dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ) o parametrach opisanych w SAC oraz opisie technicznym (dalej w treści OT). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – szafy kartotekowe do poradni przyszpitalnych
Pakiet 2 – szafy na dokumenty do poradni przyszpitalnych
Pakiet 3 – szafy odzieżowe do szatni
Pakiet 4 – szafa na Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
06-03-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.03.2019 r.
13-02-2019 Wybór ponowny oferty najkorzystniejszej z dnia 13.02.2019 r.
31-01-2019 Wybór ofert najkorzystniejszych z dnia 31.01.2019 r.
03-01-2019 Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 03.01.2019 r.
03-01-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03-01-2019 SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ
03-01-2019 OT - załącznik nr 3 do SIWZ
08-01-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 08.01.2019r.
08-01-2019 Informacja o zmianie z 08.01.2019r.
09-01-2019 Odpowiedzi z 09.01.2019 r.
09-01-2019 zmodyfikowany SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ
09-01-2019 zmodyfikowany OT - załącznik nr 3 do SIWZ
14-01-2019 Informacja z otwarcia ofert dnia 14.01.2019