• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 05.12.2018 godz. 10:00
Termin otwarcia: 05.12.2018 godz. 11:30
Termin do zadawania pytań: 03.12.2018

Termin składania ofert: 07.12.2018 godz. 10:00
Termin otwarcia: 07.12.2018 godz. 11:30

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa wraz z instalacją Analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i płynów ustrojowych na okres 36 miesięcy. Parametry Analizatora zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
09-01-2019 ogłoszenie o udzieleniu.pdf
13-12-2018 wybór oferty najkorzystniejszej.pdf
07-12-2018 Informacja z otwarcia ofert
04-12-2018 Załącznik nr 3 do SIWZ OPZ - modyfikacja
04-12-2018 Załącznik nr 1 FO - modyfikacja
04-12-2018 Odpowiedz na pytania
27-11-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC
27-11-2018 Załącznik nr 3 do SIWZ - OPZ
04-12-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
27-11-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27-11-2018 Ogłoszenie o zamówieniu