• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 13.09.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 13.09.2018 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 03.09.2018 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Montaż i dzierżawę 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych”

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
05-10-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.10.2018 opublikowane w BZP pod nr 500239521-N-2018
28-08-2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 609486-N-2018
13-09-2018 Informacja z otwarcia ofert
03-09-2018 Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 500210109-N-2018 o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
03-09-2018 Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
03-09-2018 Odpowiedzi na pytania część 2 oraz zmiana do SIWZ
25-09-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej
03-09-2018 Odpowiedzi na pytania część 1 i zmiana do SIWZ, zmiana terminu
28-08-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
28-08-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo - cenowa
03-09-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa na dzień 03.09.2018
28-08-2018 Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy