• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. nr 2018 poz. 1986) na realizację zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi, wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11” nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/91_A/2018

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
09-11-2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy BZP 500269926-N-2018
03-01-2019 Ogłoszenie o udzieleniu _ unieważnieniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 510001000_N_2019