• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Sekretariat Dyrektora
sekretariat@zsm.com.pl

Dział organizacyjny
bturowska@zsm.com.pl
bkwasny@zsm.com.pl
drogala@zsm.com.pl

Przełożona pielęgniarek
bdendra@zsm.com.pl

Dział kadr i szkoleń
kadry@zsm.com.pl

Dział techniczny
techniczny@zsm.com.pl

Dział zamówień publicznych
zp@zsm.com.pl

Statystyka medyczna
statystyka@zsm.com.pl

Sekretariat dyrektora
32 349 91 15
Dział organizacyjny
32 349 92 28
32 349 92 14
Przełożona pielęgniarek
32 349 91 14
Dział kadr i szkoleń
32 349 91 04
32 349 91 03
Dział informatyczny
32 349 92 66
32 347 12 66
Dział techniczny
32 349 91 11
32 349 91 12
32 347 12 66
Apteka szpitalna
32 349 91 48
32 349 01 70
faks
32 349 91 49
Dział zamówień publicznych
32 349 92 98
32 349 92 68
faks
32 349 92 99
Statystyka medyczna
32 349 92 28
32 349 91 17
32 349 91 18
32 349 02 21
32 349 91 20

faks
32 349 92 28

Centralna sterylizatornia
ul. Strzelców Bytomskich 11
32 349 91 01