• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 07.11.2018r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 07.11.2018r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 05.11.2018r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych na potrzeby Sterylizatorni Szpitala dla dorosłych i Szpitala dla dzieci Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
03-01-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.01.2019r.
29-11-2018 Wybór ofert najkorzystniejszych z dnia 29.11.2018r.
08-11-2018 Ogłoszenie o zmianie (2) z dnia 08.11.2018r.
08-11-2018 Informacja z dnia 08.11.2018r.
13-11-2018 Informacja z otwarcia ofert przetargowych z dnia 13.11.2018r.
07-11-2018 sprostowanie załącznik nr 2 do SIWZ - SAC pakietr nr 1.xlsx
08-11-2018 Sprostowanie odpowiedzi z dnia 08.11.2018r.
30-10-2018 SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ
30-10-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30-10-2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.10.2018 r.
06-11-2018 SAC - zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ
06-11-2018 Odpowiedzi na pytania z dn. 06.11.2018r. + zmiana terminu składania i otwarcia ofert
06-11-2018 Ogłoszenie o zmianie z dnia 06.11.2018r.
07-11-2018 Sprostowanie odpowiedzi z dnia 07.11.2018r.
07-11-2018 SAC - zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ (2)