• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 08.01.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.01.2019 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 24.12.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pakiet nr 1  Kolumna zasilająca w układzie tandem z podziałem na stronę monitorująco- wentylacyjną oraz stronę infuzyjną wraz z urządzeniami kompatybilnymi: Centrala monitorująca (2 szt.) wraz z zestawem kardiomonitorów (8 szt.), urządzenie do pomiaru rzutu serca metodą niekalibrowaną (2 szt.), urządzenie EEG (1 szt.) oraz respiratory (8 szt., w tym 4 szt. z wentylacją proporcjonalną PAV)
Pakiet nr 2 Zestaw infuzyjny składający się z 21 szt. pomp strzykawkowych, 14 szt. pomp infuzyjnych, 7 szt. stacji dokujących oraz 2 szt. modułu do glikemii
Pakiet nr 3 Łóżko do intensywnej terapii z wagą, materacem zmiennociśnieniowym i akcesoriami
Pakiet nr 4 Aparat do ogrzewania pacjenta
Pakiet nr 5 Podnośnik pacjenta
Pakiet nr 6 System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta
Pakiet nr 7 Respirator transportowy
Pakiet nr 8 Lampa zabiegowa
Pakiet nr 9 USG ( 2 szt., w tym 1 szt. z ekranem dotykowym przeznaczone na blok operacyjny)
Pakiet nr 10 Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca
Pakiet nr 11 Aparat do analizy EKG
Pakiet nr 12 Zestaw z videobronchoskopem

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
07-03-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22-01-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)- pakiet 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11
14-01-2019 Sprostowanie do pisma o symb. SPZOZZSMZP/105.13/2019
09-01-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej - unieważnienie pakietów nr 9 i 12
08-01-2019 Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.01.2019r.
02-01-2019 Uzupełnienie odpowiedzi na pytania nr 54-70 z dn. 24.12.2018 r. - brakujące strony
24-12-2018 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 8
24-12-2018 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 6
24-12-2018 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 4
24-12-2018 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 1
24-12-2018 Odpowiedzi na pytania
12-12-2018 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 10
11-12-2018 Unieważnienie w zakresie pakietów nr: 3, 5
12-12-2018 Sprostowanie w zakresie pakietu nr 10
06-12-2018 Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 12
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 11
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 10
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 9
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 8
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 7
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 6
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 5
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 3
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 4
06-12-2018 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 235-536774
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 2
06-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 1
06-12-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia