• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 16.01.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.01.2019 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 31.12.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)

Pakiet nr 1 Łóżko do intensywnej terapii z wagą, materacem zmiennociśnieniowym i akcesoriami
Pakiet nr 2 Podnośnik pacjenta


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
25-02-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14-12-2018 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 241-549935
14-12-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
14-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 1
14-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 2
14-12-2018 Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
02-01-2019 Zmodyfikowany załącznik nr 2 - Pakiet 1
02-01-2019 Zmodyfikowany załącznik nr 2 - Pakiet 2
02-01-2019 Odpowiedzi na pytania
16-01-2019 Informacja z otwarcia ofert dnia 16.01.2019
29-01-2019 Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 29.01.2019 r.