• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 21.09.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 17.09.2018 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa wyrobów medycznych: implantów, narzędzi do artroskopii"

Pakiet nr 1 - Implanty do endoprotezoplastyki stawu kolanowego
Pakiet nr 2 - Komplet narzędzi do zabiegów artroskopowych
Pakiet nr 3 - Sprzęt artroskopowy

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
01-10-2018 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)
27-09-2018 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)
21-09-2018 Informacja z otwarcia ofert
13-09-2018 Specyfikacja asortymentowo-cenowa zał. 2
13-09-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
17-10-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13-09-2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 616701-N-2018
17-10-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia