• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin do zadawania pytań:  03.12.2018
Termin do składania ofert:  05.12.2018 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  05.12.2018 godz.10:30

Termin do składania ofert:  07.12.2018 godz. 10:30
Termin otwarcia ofert:  07.12.2018 godz. 11:00

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7 w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o parametrach opisanych w SAC oraz opisie technicznym (dalej w treści OT). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety

Pakiet 1 – Meble na wymiar
Pakiet 2 – Meble (2)
Pakiet 3 - Sofa  dwuosobowa
Pakiet 4 - Krzesła
Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
21-01-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
24-12-2018 Wybór oferty dla pakietu nr 1
21-12-2018 Unieważnienie pakietu nr 2
11-12-2018 unieważnienie pakietów 3,4
07-12-2018 Informacja z otwarcia.pdf
03-12-2018 Załacznik nr 2 do SIWZ - SAC- modyfikacja - pakiet 2
03-12-2018 Sprostowanie zamawiającego w zakresie pakietu nr 2
27-11-2018 Załacznik nr 2 do SIWZ - SAC
27-11-2018 Załącznik nr 3 - Opis-techniczny
28-11-2018 Sprostowanie
28-11-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
03-12-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
27-11-2018 Ogłoszenie o zamówieniu
27-11-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia