• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 31.12.2018 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  31.12.2018 r., godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 27.12.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7 w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o parametrach opisanych w SAC oraz opisie technicznym (dalej w treści OT). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – Meble (2)
Pakiet 2 – Sofa  dwuosobowa
Pakiet 3 – Krzesła


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
21-12-2018 Ogłoszenie o zamówieniu
21-12-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
21-12-2018 Załacznik nr 2 do SIWZ - SAC
21-12-2018 Załącznik nr 3 - Opis Techniczny
31-12-2018 Informacja z otwarcia
03-01-2019 Unieważnienie postępowania
07-01-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia