• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Uwaga zmiana:
Termin składania ofert:  29.11.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.11.2018 r. gdz. 10:30
Termin składania ofert:  03.12.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.12.2018 r. godz. 11:00
Termin składania ofert:  06.12.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.12.2018 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: " Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie" z podziałem na następujące pakiety:

Pakiet nr 1 – Kardiomonitor
Pakiet nr 2 – Defibrylator
Pakiet nr 3 – Respirator
Pakiet nr 4 – Aparat USG
Pakiet nr 5 - Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych
Pakiet nr 6 - Aparat do szybkiego przetaczania płynów
Pakiet nr 7 – Pulsoksymetr
Pakiet nr 8 - Analizator parametrów krytycznych
Pakiet nr 9 – Zestaw do trudnej intubacji
Pakiet nr 10 – Zestaw do intubacji i wentylacji
Pakiet nr 11 – Aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
25-02-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod numerem 510035649-N-2019
25-01-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (5)
16-01-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)
22-01-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (4)
15-01-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)
13-12-2018 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)
06-12-2018 Informacja z otwarcia ofert
03-12-2018 Odpowiedzi na pytania (2)
30-11-2018 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - pakiet nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
21-11-2018 Ogłoszenie o zamówieniu nr 650281-N-2018
21-11-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
21-11-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
27-11-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
27-11-2018 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
30-11-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
30-11-2018 Odpowiedzi na pytania