• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert:  30.11.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.11.2018 r. gdz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na następujące pakiety:

Pakiet nr  1 - Wózek do przewożenia chorych
Pakiet nr 2 - Lampa bezcieniowa podsufitowa
Pakiet nr 3 - Wózek leżący z zabezpieczeniami z regulowaną wysokością
Pakiet nr 4 - Wózek do transportu potraw
Pakiet nr 5 - Wózek na odpady medyczne
Pakiet nr 6  - Wózek zabiegowy z szufladą
Pakiet nr 7 - Łóżeczka niemowlęce
Pakiet nr 8 - Fotel rozkładany z funkcją spania (dla rodziców)
Pakiet nr 9 - Stanowisko do pielęgnacji noworodka /niemowlaka (szafka z wanienką + szafka z przewijakiem)
Pakiet nr 10 - Szafki przyłóżkowe z ruchomym blatem
Pakiet nr 11 - Macerator
Pakiet nr  12 - Stojaki na kroplówki


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
20-02-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11-12-2018 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej cz. 3
05-12-2018 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej cz.2
03-12-2018 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej cz.1
28-11-2018 Sprostowanie odpowiedzi z dn. 27.11.2018 r. - dotyczy pyt. nr 29
30-11-2018 Informacja z otwarcia ofert
22-11-2018 Ogłoszenie o zamówieniu nr 651528-N-2018
22-11-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
22-11-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ
27-11-2018 Odpowiedzi na pytania
27-11-2018 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ - pakiet 2, 4