Aktualności >> Już w najbliższy piątek (22 czerwca br.) rozpoczną się spotkania informacyjne w sprawie przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie skierowanego do Pracowników SP ZOZ ZSM.

Już w najbliższy piątek (22 czerwca br.) rozpoczną się spotkania informacyjne w sprawie przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie skierowanego do Pracowników SP ZOZ ZSM. Spotkania prowadzić będą pracownicy Pramerica Życie TUiR SA - firmy, która wygrała postępowanie na świadczenie usług w tym zakresie.

Harmonogram spotkań:

Piątek 22 czerwca 

1) Sala konferencyjna, II piętro, budynek administracji przy ul. Strzelców Bytomskich 11: dyżur od 12:00 do 15:00

2) Sala konferencyjna (na przeciw sekretariatu), budynek B1 przy ul. Władysława Truchana 7 - dyżur od 12:00 do 15:00

Piątkowy dyżur poprzedzi spotkanie informacyjne

Poniedziałek 25 czerwca

1) Sala konferencyjna, II piętro, budynek administracji przy ul. Strzelców Bytomskich 11 – dyżur od 9:00 do 15:00

2) Sala konferencyjna (na przeciw sekretariatu), budynek B1 przy ul. Władysława Truchana 7 – dyżur od 9:00 do 15:00


Wtorek 26 czerwca

1) Sala konferencyjna, II piętro, budynek administracji przy ul. Strzelców Bytomskich 11 – dyżur od 9:00 do 15:00

2) Sala konferencyjna (na przeciw sekretariatu), budynek B1 przy ul. Władysława Truchana 7 – dyżur od 9:00 do 15:00

 Załączniki:
Ulotka informacyjna (2018-06-21)
Ogólne warunki ubezpieczenia Pramerica Życie TUiR SA (2018-06-21)
Wniosek przystąpienia w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie (2018-06-21)
Ankieta medyczne dla osoby obejmowanej grupowym ubezpieczeniem na życie (2018-06-21)
Informacja dla pracowników SP ZOZ ZSM (2018-06-21)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: