Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Zakup i dostawy substancji czynnej stosowanej w programach lekowych zapotrzebowanej przez Aptekę szpitalną dla potrzeb Oddziału Hematologii Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawy substancji czynnej stosowanej w programach lekowych zapotrzebowanej przez Aptekę szpitalną dla potrzeb Oddziału Hematologii Zespołu Szpitali Miejskich w ChorzowieZałączniki:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2017-05-30)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 18.05.2017 (2017-05-18)
Protokół z otwarcia ofert z dnia 15.05.2017 (2017-05-15)
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ (2017-03-31)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (2017-03-31)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE pod numerem ENOTICE_2017S/064-121305 (2017-03-31)
Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE 29.03.2017 (2017-03-29)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: