Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Modernizacja systemu informatycznego w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie dostosowująca szpital do obowiązujących wymogów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia wraz z usługą szkolenia personelu

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na  realizację zadania  pod  nazwą: Modernizacja  systemu  informatycznego w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie dostosowująca szpital do obowiązujących wymogów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia wraz z usługą szkolenia personelu.Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 108926-2017 BZP (2017-07-17)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 7.07.2017 (2017-07-07)
Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 6.07.2017 (2017-07-06)
Oświadczenie z art. 24- ust. 11 Ustawy PZPZ grupa-kapitalowa (2017-06-27)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (2017-06-27)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod numerem 539855-N-2017 (2017-06-27)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: