Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi wraz z opieką serwisową dla Oddziałów SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na trzy zadania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi wraz z opieką serwisową dla Oddziałów SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na trzy zadania:
Część zadania nr 1 – „Zakup i dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym oraz systemowym wraz z konfiguracją, instalacją i usługą opieki serwisowej”,
Część zadania nr 2 – „Zakup i dostawa drukarek wraz z konfiguracją i usługą opieki serwisowej”,
Część zadania nr 3 – „Zakup i dostawa aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego systemu operacyjnego do wersji Windows 10 Pro wraz z instalacją na komputerach stacjonarnych”.

Uwaga zmiana terminów: Termin składania ofert i wnoszenia wadium - 07.09.2017r. do godz. 10.00.  Termin otwaracia ofert - 07.09.2017r. o godz. 10.30.


Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.10.2017r. o nr 500040242-N-2017 (2017-10-09)
Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 25.09.2017r (2017-09-25)
Ocena ofert z dnia 15.07.2017r. w odniesieniu do art. 24aa Ustawy PZP (2017-09-15)
Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP grupa kapitałowa (2017-09-07)
Zestawienie ofert złożonych dnia 07.09.2017r (2017-09-07)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane pod nr 500021426-N-2017 (2017-08-31)
Zmieniony dnia 31.08.2017r. załącznik nr 2C i 2B do SIWZ (2017-08-31)
Pytania i odpowiedzi z dnia 31.08.2017r (2017-08-31)
Ogłoszenie o zmianie z dnia 30.08.2017 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.08.2017r. opublikowane w BZP pod nr 500020430-N-2017 (2017-08-30)
Zmieniona część załącznika nr 2A i nr 2B (2017-08-30)
Pismo z dnia 30.08.2017 w sprawie zmiany do Specyfikacji (2017-08-30)
Załacznik nr 6 do SIWZ PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End (2017-08-28)
Specyfikacja wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5 i 5a (2017-08-28)
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP dnia 28.08.2017r. pod nr 578285-N-2017 (2017-08-28)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: