Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> SPZOZ ZSM/ZP/ 28 /2017 Modernizacja systemu informatycznego w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie dostosowująca szpital do obowiązujących wymogów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia wraz z usługą szkolenia personelu

Ogłoszenie o zmienie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, które prowadzone było w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na  realizację zadania  pod  nazwą: Modernizacja  systemu  informatycznego w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie dostosowująca szpital do obowiązujących wymogów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia wraz z usługą szkolenia personelu.

Dokumenty dotyczące ww. postępowania znajdują się w zakładce: Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >>Modernizacja systemu informatycznego w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie dostosowująca szpital do obowiązujących wymogów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia wraz z usługą szkolenia personelu.
 


Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie umowy nr 500041394-N-2018 (2018-02-26)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: