Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> SP ZOZ ZSM/ZP/52/2018 Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 221.000 euro na Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7

Przedmiot zamówienia obejmuje wywóz i utylizację odpadów medycznych:

Pakiet 1 - Odpady o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*
Pakiet 2 - Odpady o kodach 18 01 06* i 18 01 08*
Pakiet 3 - Odpady o kodzie: 15 01 11*
Pakiet 4 - Odpady o kodach: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09

UWAGA
Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wadium:
z  07.06.2018 r. godz. 10:00 na 08.06.2018 r. godz. 10:00
oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z  07.06.2018 r. godz. 10:30 na 08.06.2018 r. godz. 10:30

 Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-06-26)
Wybór - unieważnienie postępowania (2018-06-11)
Informacja z otwarcia (2018-06-08)
Odpowiedź na pytanie oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert (2018-06-05)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2018-06-05)
SIWZ wraz z załącznikami (2018-05-30)
Ogłoszenie o zamówieniu (2018-05-30)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: