Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> SP ZOZ ZSM/ZP/65/2018 „Świadczenie kompleksowych usług prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, prania pozostałych asortymentów Zamawiającego oraz wdrożenie systemu RFID wraz z transportem do jednostek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Za

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro na: „Świadczenie kompleksowych usług prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, prania pozostałych asortymentów Zamawiającego oraz wdrożenie systemu RFID wraz z transportem do jednostek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie – jednostka przy ul. Władysława Truchana 7 w okresie 22 miesięcy”

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/65/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług:
1) prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej,
2) prania pozostałych asortymentów Zamawiającego,
3) wdrożenie systemu RFID,

4) transportu i dostawy bielizny (oraz innego asortymentu) do poszczególnych oddziałów Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Władysława Truchana 7 – obejmującego: załadunek, wyładunek, pakowanie, segregację i znakowanie czystej bielizny w okresie 22 miesięcy.

Termin składania ofert: 02.08.2018r.
Termin otwarcia ofert: 
02.08.2018r.
Termin na zadawanie pytań: 30.07.2018r.


Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.08.2018r. (2018-08-07)
Unieważnienie postępowania przetargowego z dnia 06.08.2018 r. (2018-08-06)
Informacja z otwarcia z dnia 02.08.2018 r. (2018-08-02)
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ (2018-07-31)
Odpowiedzi na pytania z dnia 31.07.2018 r. (2018-07-31)
Załącznik Nr 14 do SIWZ (2018-07-25)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2018-07-25)
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.07.2018 r. (2018-07-25)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: