Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> SP ZOZ ZSM/ZP/73/2018 Wykonanie robót remontowych polegających na licowaniu ścian wybranych pomieszczeń Centralnej Izby Przyjęć wraz z robotami towarzyszącymi dla SP ZOZ ZSM

     Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót   remontowych polegających na licowaniu ścian wskazanych pomieszczeń  płytkami ceramicznymi,  wraz z wykonaniem  niezbędnych robót towarzyszących,   celem  poprawy stanu sanitarnego pomieszczeń Centralnej Izby Przyjęć szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

Zakres robót obejmuje:

   • Zabezpieczenie podłóg folią ochronną,

   • Wykonanie  niezbędnych  demontaży elementów wyposażenia pomieszczeń,

   • Wykonanie  pasów  tynku pod licowanie ścian,

   • Licowanie  ścian płytkami ceramicznymi,

   • Wykonanie robót towarzyszących (malowanie, osadzenie listew narożnych itp.),

   • Montaż  elementów wyposażenia,

   • Uprzątnięcie pomieszczeń po wykonanych  robotach.

Termin do zadawania pytań: 16.08.2018r.
Termin składania ofert:  24.08.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  24.08.2018 godz. 10:30Załączniki:
ogłoszenie o udzieleniu- unieważnienie (2018-08-24)
Zawiadomienie o unieważnieniu (2018-08-24)
Informacja z otwarcia (2018-08-24)
Przedmiar robót- zał. 2 do SIWZ (2018-08-10)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2018-08-10)
Ogłoszenie o zamówieniu (2018-08-10)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: