Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> SPZOZZSM/ZP/75/2018 Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Montaż i dzierżawę 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych”

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/75/2018

Termin składania ofert: 13.09.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 13.09.2018 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 03.09.2018 r.


Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.10.2018 opublikowane w BZP pod nr 500239521-N-2018 (2018-10-05)
Wybór oferty dnia 25.09.2018 (2018-09-25)
Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.09.2018 (2018-09-13)
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (2018-09-03)
Odpowiedzi na pytania część 2 oraz zmiana do SIWZ (2018-09-03)
Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa na dzień 03.09.2018 (2018-09-03)
Odpowiedzi na pytania część 1 i zmiana do SIWZ, zmiana terminu (2018-09-03)
Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 500210109-N-2018 o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu (2018-09-03)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 609486-N-2018 (2018-08-28)
Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (2018-08-28)
Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo - cenowa (2018-08-28)
Specyfikacja (2018-08-28)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: