Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> SPZOZZSM/ZP/91/2018 Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi, wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi, wskazanych elewacji Pawilonu nr I  oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11”
SP ZOZ ZSM/ZP/91/2018
 
Termin składania ofert: 26.10.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 26.10.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 19.10.2018 r.

UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE ZAMAWIAJĄCY POSIADA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ!

http://www.zsm.com.pl/zamowienia-publiczne,0,2


Załączniki:
Ogłoszenie - unieważnienie postępowania opublikowane w BZP pod nr 500258271-N-2018 (2018-10-26)
Unieważnienie postępowania przetargowego dnia 26.10.2018 (2018-10-26)
Odpowiedź z dnia 22.10.2018 na pytanie Wykonawcy (2018-10-22)
PW, STWiOR, Przedmiary, Opis Techniczny - Załącznik nr 10 do SIWZ (2018-10-11)
Specyfikacja (2018-10-11)
Ogłoszenie opublikowane dnia 11.10.2018r w BZP pod nr 635287-N-2018 (2018-10-11)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: