Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Wykonanie przebudowy pawilonu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11, z przeznaczeniem na szatnie pracowników technicznych oraz gospodarczych

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie "zamówienia z wolnej ręki" w odniesieniu do art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP pod nazwą: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych przy realizacji zamówienia na: Wykonanie przebudowy pawilonu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11, z przeznaczeniem na szatnie pracowników technicznych oraz gospodarczych.


Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.08.2014r (2014-08-26)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 20.08.2014r (2014-08-20)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: