Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu medyczn

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”


Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane DU UE pod numerem 2015/S 012-016921 (2015-01-17)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 12.12.2014r. (2014-12-12)
Unieważnienie art. 93 ust 1 pkt 1 PZP dla części zamówienia (2014-11-18)
Zbiorcze zestawienie ofert odczytanych dnia 05.11.2014 (2014-11-05)
Odpowiedź Zamawiającego na pismo Wykonawcy (2014-11-03)
Pismo Wykonawcy z dnia 29.10.2014r. dotyczące części zamówienia nr 5.12 (2014-11-03)
Korekta do części zamówienia nr 5.26 z dnia 29.10.2014 (2014-10-29)
Pytania i odpowiedzi z dnia 23.10.2014 (2014-10-23)
Treść opublikowana dnia 22.10.2014 w DZU UE pod nr 203-358650 o zmianie do ogłoszenia o zamówieniu (2014-10-22)
Formularze cenowe dla części zamówienia nr 1.22 i części nr 1.28_załącznik nr 6 do SIWZ.xls (2014-10-17)
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana do SIWZ i formularza cenowego z dnia 17_10_2014.pdf (2014-10-17)
pytania i odpowiedzi do części 5.12 z dnia 17_10_2014.pdf (2014-10-17)
Treść pytań nr 2 część zamówienia nr 5.12.pdf (2014-10-17)
Treść pytań nr 1 część zamówienia nr 5.12.pdf (2014-10-17)
Pytania i odpowiedzi z dnia 06.10.2014r. (2014-10-06)
Formularze cenowe-załącznik nr 2 (2014-09-30)
Projekt umowy (2014-09-30)
Specyfikacja (2014-09-30)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U. UE pod nr 187-329805 w dniu 30.09.2014 (2014-09-30)
Treść ogłoszenia o zamówieniu przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25.09.2014r FO2_126494 (2014-09-25)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: