Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica autorstwa firmy Asseco Poland SA dla potrzeb Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica autorstwa firmy Asseco Poland S.A. dla potrzeb Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Moduły oprogramowania: Finansowo-Księgowy: 10, Obsługa kasy gotówkowej: 1, Koszty: 3, Rejestr Sprzedaży: 2, Wycena Kosztów Normatywnych: 1, Gospodarka Materiałowa: 2, Grafik: 3, Kadry: 3, Płace: 3, miniInfoMedica: 21, Środki Trwałe: 1, Wyposażenie: 1, Ruch Chorych: 6, Pracownia Patomorfologii: 1, Apteka Szpitalna: 5, Apteczka Oddziałowa: 11.Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 106655 - 2015 (2015-07-17)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP pod nr 58269 - 2015 (2015-04-24)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: