Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano – wykonawczego dla zadania „Modernizacja Centralnej Izby Przyjęć na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 celem poprawy bezpieczeństwa pacjentów w o

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą: 
Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano – wykonawczego dla zadania „Modernizacja Centralnej Izby Przyjęć na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 celem poprawy bezpieczeństwa pacjentów w okresie obserwacyjnym”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” w odniesieniu do przesłanek art. 4 ust. 8  ustawy PZP.Załączniki:
Unieważnienie postępowania (2015-07-03)
Projekt umowy (2015-06-25)
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem i załącznikami (2015-06-25)
Załącznik nr 1a Obszar opracowania (2015-06-25)
Program Funkcjonalno – Użytkowy (2015-06-25)
Zapytanie ofertowe (2015-06-25)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: