Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części:

1. Sprzęt medyczny drobny, wielorazowego i jednorazowego użytku, laparoskopowy oraz asortyment wymienny do różnego typu urządzeń medycznych.
Część zamówienia nr 1.1 - Odzież jednorazowa;
Część zamówienia nr 1.2 - Worki jednorazowe;
Część zamówienia nr 1.3 - Pojemniki i worki;
Część zamówienia nr 1.4 – Serwety;
Część zamówienia nr 1.5 - Podkłady jednorazowe;
Część zamówienia nr 1.6 - Prowadnice do intubacji;
Część zamówienia nr 1.7 - Elektrody EKG;
Część zamówienia nr 1.8 - Drobny sprzęt jednorazowy;
Część zamówienia nr 1.9 - Szyny ortopedyczne;
Część zamówienia nr 1.10 - Sprzęt medyczny i preparaty;
Część zamówienia nr 1.11 - Noże mikrotomowe;
Część zamówienia nr 1.12 - Torebki typu Vommax;
Część zamówienia nr 1.13 - Dren do kapnografu;
Część zamówienia nr 1.14 - Myjki jednorazowe;
Część zamówienia nr 1.15 - Pościel jednorazowa i ręczniki;
Część zamówienia nr 1.16 - Prześcieradła na stoły operacyjne;
Część zamówienia nr 1.17 - Ubrania jednorazowe;
Część zamówienia nr 1.18 - Kasetki histopatologiczne;
Część zamówienia nr 1.19 - Rękawice diagnostyczne i foliowe;
Część zamówienia nr 1.20 - Pojemniki na odpady medyczne;
Część zamówienia nr 1.21 - Sprzęt endoskopowy;
Część zamówienia nr 1.22 - Pojemniki chirurgiczne;
Część zamówienia nr 1.23 - Pojemniki chirurgiczne dla sali operacyjnej;
Część zamówienia nr 1.24 - Worek do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych;
Część zamówienia nr 1.25 - Koce grzewcze;
Część zamówienia nr 1.26 - Chirurgia sprzęt laparoskopowy (1);
Część zamówienia nr 1.27 - Uchwyt monopolarny sterylny, jednorazowy;
Część zamówienia nr 1.28 - Chirurgia sprzęt laparoskopowy do posiadanej przez Zamawiającego diatermii ERBE VIO300D i 300S oraz diatermii VALLEYLAB;
Część zamówienia nr 1.29 - Staplery i sprzęt laparoskopowy;
Część zamówienia nr 1.30 - Chirurgia sprzęt laparoskopowy (2);

2. Materiały i produkty używane w procesie sterylizacji sprzętu medycznego.
Część zamówienia nr 2.1 - Opakowania do sterylizacji;
Część zamówienia nr 2.2 - Testy biologiczne do kontroli sterylizacji parą wodną;
Część zamówienia nr 2.3 - Testy chemiczne do kontroli pary wodnej;
Część zamówienia nr 2.4 - Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą wodną;
Część zamówienia nr 2.5 - Testy kontroli dezynfekcji termicznej, rutynowej kontroli mycia;
Część zamówienia nr 2.6 - Etykiety do metkownicy;
Część zamówienia nr 2.7 - Pałeczka wymazowa;
Część zamówienia nr 2.8 - Materiały eksploatacyjne dla sterylizacji;
Część zamówienia nr 2.9 - Fartuch ochronny;
Część zamówienia nr 2.10 - Czyściki do diatermii / elektrody elektrochirurgicznej; 

3. Implanty ortopedyczne, sprzęt medyczny i narzędzia z zakresu chirurgii kostnej.
Część zamówienia nr 3.1 - Forma do implantu stawu kolanowego;
Część zamówienia nr 3.2 - Forma do implantu stawu biodrowego;
Część zamówienia nr 3.3 - Płyty z kablami do złamań okołoprotezowych;
Część zamówienia nr 3.4 - Endoproteza cementowa stawu kolanowego;
Część zamówienia nr 3.5 - Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa;
Część zamówienia nr 3.6 - Endoproteza biodrowa całkowita cementowa wraz z cementem;
Część zamówienia nr 3.7 - Endoproteza cementowa jednobiegunowa stawu biodrowego;
Część zamówienia nr 3.8 - Endoproteza bezcementowa szyjkowo-przynasadowa stawu biodrowego;
Część zamówienia nr 3.9 - Zestaw do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego;
Część zamówienia nr 3.10 - Śruby i płytki LCP - tytanowe;
Część zamówienia nr 3.11 - Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna;
Część zamówienia nr 3.12 - Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną;
Część zamówienia nr 3.13 - Śrubopłytki kompresyjne do leczenia złamań kości udowej;
Część zamówienia nr 3.14 - Gwoździe śródszpikowe;
Część zamówienia nr 3.15 - Wkręty do kości korowej i gąbczastej, wiertła, druty Kirschnera;

Część zamówienia nr 3.16 - Płyty A-O, T , drobne, samodociskowe;
Część zamówienia nr 3.17 - Wkręty kaniulowane;
Część zamówienia nr 3.18 - Gwoździe Rusha;
Część zamówienia nr 3.19 - Grotowkręty;
Część zamówienia nr 3.20 - Zewnętrzna stabilizacja;
Część zamówienia nr 3.21 - Narzędzia chirurgiczne (chirurgia kostna);
Część zamówienia nr 3.22 - Narzędzia chirurgiczne - Młotek; 

4. Soczewki wszczepialne, wiskoelastyki i narzędzia z zakresu okulistyki
Część zamówienia nr 4.1 - Mikroimplant;
Część zamówienia nr 4.2 - Narzędzia wielorazowego użytku, mikrochirurgiczne – pensety;
Część zamówienia nr 4.3 - Zestaw „Custom Pak” do aparatu okulistycznego Infiniti;
Część zamówienia nr 4.4 - Witrektomy przednie do aparatu Infiniti Vision System;
Część zamówienia nr 4.5 - Jednorazowy sterylny zestaw do operacji zaćmy;
Część zamówienia nr 4.6 - Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa akrylowa z kartridżem oraz z końcówkami do irygacji i aspiracji;
Część zamówienia nr 4.7 - Soczewka hydrofilna jednoczęściowa akrylowa;
Część zamówienia nr 4.8 - Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych;
Część zamówienia nr 4.9 - Zestaw 2 materiałów wiskoelastycznych (do techniki „soft-shell”); 

5. Sprzęt medyczny sterylny, jałowy i jednorazowego użytku.
Część zamówienia nr 5.1 - Sprzęt anestezjologiczny sterylny;
Część zamówienia nr 5.2 - Drobny sprzęt medyczny sterylny (1);
Część zamówienia nr 5.3 - Sprzęt medyczny – „bezpieczna linia”;
Część zamówienia nr 5.4 - Strzykawki, przyrządy i aparaty medyczne sterylne;
Część zamówienia nr 5.5 - Strzykawki i przyrządy medyczne sterylne;
Część zamówienia nr 5.6 - Igły, igły bezpieczne sterylne;
Część zamówienia nr 5.7 - Zestawy intubacyjne - terapia oddechowa;
Część zamówienia nr 5.8 - Drobny sprzęt medyczny sterylny (2);
Część zamówienia nr 5.9 - Drobny sprzęt medyczny sterylny (3);
Część zamówienia nr 5.10 - Ostrza chirurgiczne, skalpele bezpieczne;
Część zamówienia nr 5.11 - Akcesoria cewnikowe;
Część zamówienia nr 5.12 - Zestawy dawkujące;
Część zamówienia nr 5.13 - Igły do trepanobiopsji i biopsji;
Część zamówienia nr 5.14 - Bezpieczny system dla potrzeb płynoterapii i przygotowywania leków cytostatycznych (1);
Część zamówienia nr 5.15 - Bezpieczny system dla potrzeb płynoterapii i przygotowywania leków cytostatycznych (2);
Część zamówienia nr
5.16 - Kaniule i wkłucia centralne;
Część zamówienia nr 5.17 - Kaniule i drobny sprzęt medyczny;
Część zamówienia nr 5.18 - Rękawice sterylne (1);
Część zamówienia nr 5.19 - Rękawice sterylne (2);
Część zamówienia nr 5.20 - Płyny kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT;
Część zamówienia nr 5.21 - Sprzęt jednorazowy kompatybilny z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT;
Część zamówienia nr 5.22 - Akcesoria endoskopowe (1);
Część zamówienia nr 5.23 - Akcesoria endoskopowe (2);
Część zamówienia nr 5.24 - Akcesoria endoskopowe (3);
Część zamówienia nr 5.25 - Płytki do diatermii;
Część zamówienia nr 5.26 - Zestawy opasek do leczenia ostrych krwawień z żylaków przełyku oraz planowej eradykacji żylaków;
Część zamówienia nr 5.27 - Wapno i drobny sprzęt medyczny sterylny (4);
Część zamówienia nr 5.28 - Fartuchy sterylne oraz zestaw ochronny;
Część zamówienia nr 5.29 - Ostrza wymienne do piór eskulacyjnych.Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE pod numerem 2015/S 247-449512 (2015-12-22)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do publikacji w DUUE 18.12.2015 (2015-12-18)
Sprostowanie do Informacji dodatkowej do rozstrzygniecia postępowania z dnia 3.12.2015 (2015-12-03)
Informacja dodatkowa do rozstrzygnięcia w części zamówienia nr 3.15 z dnia 3.12.2015 (2015-12-03)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 12.11.2015r. (2015-11-12)
Zestawienie ofert odczytanych w dniu 06.10.2015r (2015-10-07)
Pytania i odpowiedzi z dnia 29.09.2015 (2015-09-29)
Pytania i odpowiedzi 23_09_2015 (2015-09-23)
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowane dnia 17_09_2015r w Suplemencie do DZ.U. UE S180 – 326341-2015 (2015-09-17)
pytania i odpowiedzi z dnia 16_09_2015r. (2015-09-16)
Pytania i odpowiedzi z dnia 14_09_2015r (2015-09-16)
pytania i odpowiedzi z dnia 14_09_2015r oraz zmiana terminów (2015-09-14)
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu treść przesłana dnia 14_09_2015r do publikacji w DZ.U. UE ID_2015_122401 (2015-09-14)
Załącznik nr 6a do SIWZ – Poglądowe zdjęcia narzędzi dla części zamówienia nr 3.21 i 3.22 (2015-08-15)
Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularze cenowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia (2015-08-15)
Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy (2015-08-15)
Specyfikacja (2015-08-15)
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2015/S 157_288200 opublikowane dnia 15.08.2015 w Suplemencie do Dz. U. UE (2015-08-15)
Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 11.08.2015r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2015-08-11)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: