Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Zakup i dostawa myjko-dezynfektorów oraz komory laminarnej wraz z przeniesieniem posiadanej komory laminarnej do nowej lokalizacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa myjko-dezynfektorów oraz komory laminarnej wraz z przeniesieniem posiadanej komory laminarnej do nowej lokalizacji”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dniem dzisiejszym unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie części zadania nr 2 – „Zakup, dostawa i uruchomienie komory laminarnej wraz z przeniesieniem posiadanej komory laminarnej z dotychczasowej do nowej lokalizacji” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.*), ponieważ „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod numerem 326178-2016 (2016-10-19)
Zawiadomienie o ocenie i dokonanym wyborze oferty (2016-10-05)
Zbiorcze zestawienie ofert (2016-09-29)
Pytania i odpowiedzi z dnia 27.09.2016 (2016-09-27)
Pytania i odpowiedzi z dnia 26.09.2016 (2016-09-26)
Unieważnienie postępowania przetargowego w zakresie części zamówienia nr 2 (2016-09-23)
Rzuty budynku - zaznaczono miejsca montażu komory i myjko-dezynfektorów (2016-09-21)
Miejsce montażu myjko-dezynfektora (2016-09-21)
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ (2016-09-21)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2016-09-21)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod numerem Ogłoszenie nr 311320-2016 (2016-09-21)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: