Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń medycznych: wózka, kardiomonitorów, aparatu EKG, defibrylatorów, pomp infuzyjnych, ssaka próżniowego oraz lodówki na leki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Cho

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń medycznych: wózka, kardiomonitorów, aparatu EKG, defibrylatorów, pomp infuzyjnych, ssaka próżniowego oraz lodówki na leki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

UWAGA: Zamawiający sprostowuje zapisy, które zawarto w Załączniku nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (2016-11-02). W Tabeli nr 5 - Przedmiot zamówienia: Aparat EKG 12 kanałowy z dedykowanym wózkiem i akcesoriami w pozycji oz. 21 błędnie napisano: Zgłoszenie / Przeniesienie / Wpis do rejestru wyrobów medycznych – dotyczy defibrylator. Powinno być: Zgłoszenie / Przeniesienie / Wpis do rejestru wyrobów medycznych. Zamawiający zwraca się do uczestników postępowania, by przekreślili (odręcznie) zapis: "– dotyczy defibrylatora". Ponadto Zamawiający informuje, że w: 1) Tabeli nr 5 - Przedmiot zamówienia: Aparat EKG 12 kanałowy z dedykowanym wózkiem i akcesoriam, 2) Tabeli nr 6 Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor kompaktowy z wyposażeniem: 3 sztuki mocowane na wysięgnikach / uchwytach ściennych (w systemie łatwo odejmowalnym); 3 sztuki na dedykowanych wózkach jezdnych oraz 3) Tabeli nr 7 Przedmiot zamówienia: Defibrylator z monitorem i wyposażeniem oraz torbą transportową błędnie dodano określenie: WYMAGANIA OGÓLNE – WÓZEK. Powinno być: WYMAGANIA OGÓLNEZałączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod numerem 355571 - 2016 (2016-11-30)
Zawiadomienie o ocenie i dokonanym wyborze oferty z dnia 16.11.2016 (2016-11-16)
Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 10.11.2016 (2016-11-10)
Pytania i odpowiedzi z dnia 7.11.2016 - część 4 (2016-11-07)
Pytania i odpowiedzi z dnia 7.11.2016 - część 3 (2016-11-07)
Pytania i odpowiedzi z dnia 7.11.2016 - część 2 (2016-11-07)
Pytania i odpowiedzi z dnia 7.11.2016 (2016-11-07)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2016-11-02)
Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (2016-11-02)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod numerem 334877 - 2016 (2016-11-02)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: