Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Zakup i dostawy odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu do automatycznej oceny parametrów fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu, dla potrzeb Laboratorium Ana

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawy odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu do automatycznej oceny parametrów fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu, dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE pod numerem 2017/S 120-243737 (2017-06-27)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 9.06.2017 (2017-06-09)
Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia z dnia 5.06.2017 (2017-06-05)
odpowiedzi na pytania z dnia 17.05.2017r (2017-05-17)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2017-04-26)
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) (2017-04-26)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE od numerem 2017/S 081-157229 (2017-04-26)
Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE 25.04.2017 (2017-04-25)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: