Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Zakup i dostawa wyrobów medycznych: endoprotez stawu biodrowego, implantów do zespoleń, systemu reduktorów do operacji rewizyjnych dla Bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich z podziałem na tr

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa wyrobów medycznych: endoprotez stawu biodrowego, implantów do zespoleń, systemu reduktorów do operacji rewizyjnych dla Bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich z podziałem na trzy części:
Część zamówienia nr 1 – Endoproteza stawu biodrowego całkowita, bezcementowa, przynasadowa
Część zamówienia nr 2 – Implanty do zespoleń: śruby i płytki LCP tytanowe
Część zamówienia nr 3 – System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowegoZałączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod numerem 104560-2017 (2017-07-05)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 13.06.2017 (2017-06-13)
Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia z dnia 7.06.2017 (2017-06-07)
Pytania i odpowiedzi z dnia 6.06.2017 (2017-06-06)
Pytania i odpowiedzi z dnia 5.06.2017 (2017-06-05)
Oświadczenie z art 24 ust. 11 Ustawy PZPZ grupa kapitalowa - złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której (2017-05-29)
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ (2017-05-29)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2017-05-29)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod numerem 519710-N-2017 (2017-05-29)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: