Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla potrzeb SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla potrzeb SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w ChorzowieZałączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod numerem 104403 - 2017 (2017-07-05)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 29.06.2017 (2017-06-29)
Zestawienie ofert z otwarcia z dnia 28.06.2017 (2017-06-28)
Pytania i odpowiedzi z dnia 21.06.2017 (2017-06-21)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2017-06-19)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod numerem nr 534255-N-2017 (2017-06-19)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: