Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Zakup i dostawy leków, sprzętu medycznego oraz środków dezynfekcyjnych zapotrzebowanych przez Aptekę szpitalną dla potrzeb Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 10 części

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawy leków, sprzętu medycznego oraz środków dezynfekcyjnych zapotrzebowanych przez Aptekę szpitalną dla potrzeb Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 10 części”:
Część nr 1 zadania – Leki
Część nr 2 zadania – Leki
Część nr 3 zadania – Albuminy
Część nr 4 zadania – Płyny infuzyjne i żywienie pozajelitowe
Część nr 5 zadania – Zestaw uniwersalny
Część nr 6 zadania – Zestawy dawkujące
Część nr 7 zadania – Sterylna gąbka żelatynowa wchłanialna
Część nr 8 zadania – Środki dezynfekcyjne i myjące
Część nr 9 zadania – Fartuchy sterylne i skalpele bezpieczne
Część nr 10 zadania – Fartuchy sterylne oraz zestaw ochronnyZałączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE pond nr 2017-OJS193-397104-pl (2017-10-07)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 01.09.2017r (2017-09-01)
unieważnienie (2017-08-23)
ocena ofert (2017-08-21)
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert z dnia 10.08.2017 (2017-08-10)
JEDZ [ESPD] - do wypełnienia (2017-08-08)
Odpowiedzi na pytania z dnia 25.07.2017 (2017-07-25)
Odpowiedzi na pytania z dnia 24.07.2017 (2017-07-24)
Odpowiedzi na pytania z dnia 19.07.2017 (2017-07-19)
Odpowiedzi z dnia 18.07.2017 (2017-07-18)
Odpowiedzi z dnia 13.07.2017 na pytania Wykonawców (2017-07-14)
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ [starsza wersja pr. Microsoft Office] (2017-07-10)
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ (2017-07-08)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2017-07-08)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE pod numerem 2017/S 129-264689 (2017-07-08)
Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 4.07.2017 (2017-07-04)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: