Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Zakup i dostawa optycznego tomografu koherentnego na potrzeby poradni okulistycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa optycznego tomografu koherentnego na potrzeby poradni okulistycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”.Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 500083405-N-2017 (2017-12-29)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 15.12.2017 (2017-12-15)
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (2017-12-14)
Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 14.12.2017 (2017-12-14)
Odpowiedzi na pytania 11.12.2017 (2017-12-11)
Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (2017-12-06)
Specyfikacja (2017-12-06)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 628758-N-2017 dnia 06.12.2017 (2017-12-06)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: