Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> SP ZOZ ZSM/ZP/30/2018 Usługa serwisowa nad tomografami komputerowymi

Przetarg nieograniczony na "Usługę serwisową nad tomografami komputerowymi" o wartości szacunkowej poniżej 221.000 euro. 

Pakiet 1 - Usługa serwisowa nad tomografem komputerowym Aquilion Prime TSX-303A/AC firmy Toshiba wraz z wyposażeniem. 

Pakiet 2 - Usługa serwisowa nad tom
ografem komputerowym BrightSpeed Elite 16 Select wraz z wyposażeniem.

 


Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-04-27)
Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2) - pakiet 1 (2018-04-11)
Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej - pakiet 2 (2018-04-04)
Informacja z otwarcia (2018-03-29)
Odpowiedzi na pytania z dn. 28.03.2018 r. (2018-03-28)
Ogłoszenie z dnia 26.03.2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2018-03-26)
Zmiana do SIWZ z dnia 26.03.2018 zmiana terminów (2018-03-26)
SP ZOZ ZSM/ZP/30/2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC (2018-03-19)
SP ZOZ ZSM/ZP/30/2018 SIWZ (2018-03-19)
SP ZOZ ZSM/ZP/30/2018 Ogłoszenie o zamówieniu (2018-03-19)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: