Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> SP ZOZ ZSM/ZP/57/2018 Dzierżawa analizatora do morfologii krwi 5 diff z retikulocytami wraz z dostawą odczynników

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 221.000 euro na Dzierżawę analizatora do morfologii krwi 5 diff z retikulocytami wraz z dostawą odczynników.

Termin składania ofert: 
13.07.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 13.07.2018 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 04.07.2018 r.Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.08.2018r. (2018-08-07)
Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 20.07.2018 r. (2018-07-20)
Informacja z otwarcia z dnia 13.07.2018 r. (2018-07-13)
Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ (2018-07-10)
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ (2018-07-10)
Zmodyfikowany załącznik nr 1 (2018-07-10)
Odpowiedzi z dnia 10.07.2018 r. (2018-07-10)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) z dnia 10.07.2018 r. (2018-07-10)
Informacja o zmianie terminu z dnia 04.07.2018 r. (2018-07-04)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.07.2018 r. (2018-07-04)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2018-06-29)
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.06.2018r. (2018-06-29)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: