Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> SP ZOZ ZSM/ZP/76/2018 Dzierżawa analizatora parametrów fizyko-chemicznych moczu wraz z dostawą pasków testowych 10- parametrowych i materiałów kontrolnych"

  Przedmiotem zamówienia jest:

a)      dzierżawa analizatora parametrów fizyko - chemicznych moczu wraz z dostawą pasków testowych 10 – parametrowych i materiałów kontrolnych na okres 24 miesięcy, dla potrzeb Pracowni Analitycznej  SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zlokalizowanej przy ulicy Władysława Truchana 7 w Chorzowie

b)      systematyczna dostawa wszystkich niezbędnych odczynników do badań fizyko -chemicznych moczu


Termin składania ofert: 14.09.2018r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14.09.2018 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 10.09.2018 r.Załączniki:
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu (2018-10-12)
Wybór oferty najkorzystniejszej (2018-09-24)
Informacja z otwarcia (2018-09-14)
Zmodyfikowany zał. 3 (OPZ) (2018-09-12)
Odpowiedzi na pytania (2018-09-12)
Opis przedmiotu zamówienia- zał.3 (2018-09-06)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2018-09-06)
Ogłoszenie o zamówieniu (2018-09-06)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: