Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> SP ZOZ ZSM ZP/90/2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus”
  
 
Termin składania ofert: 15.10.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 15.10.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 10.10.2018 r.


Załączniki:
Wybór oferty najkorzystniejszej (2018-10-17)
Informacja z otwarcia z dnia 15.10.2018r. (2018-10-15)
Załącznik Nr 2 do SIWZ (SAC) (2018-10-05)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2018-10-05)
Ogłoszenie o zamówieniu (2018-10-05)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: