Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących pomieszczeń Oddziału Ortopediii pomieszczeń Oddziału Chirurgii zlokalizowanych w Pawilonie nr I Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11

 Przetarg

Postępowanieo udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowejnie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro, prowadzonw oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie„przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą:

Malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących pomieszczeń Oddziału Ortopediii pomieszczeń Oddziału Chirurgii zlokalizowanych w  Pawilonie nr IZespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.08.2012 (2012-08-20)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 14.08.2012 (2012-08-14)
Zestawienie ofert przetargowych odczytanych w dniu 10_08_2012 (2012-08-13)
Przedmiar robót załącznik nr do SIWZ (2012-07-20)
SIWZ malowanie (2012-07-20)
Ogłoszenie o zamówieniu (2012-07-20)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: